Algemene voorwaarden

[ download PDF ]

ALGEMENE VOORWAARDEN”FABULOUS BOUTIQUE” WEBSHOP

1.Inleiding

Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door ADMINI ¡C.A.S.A.!(hierna genoemd fabulousboutique.be) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BE 0 848487506 , met zetel te 8760 Meulebeke, Bekaertsdreef 22 en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site van www.fabulousboutique.be hierna genoemd "de Gebruiker".

De hieronder beschreven algemene voorwaarden (hierna”algemene voorwaarden”) regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen tussen alle gebruikers van de site fabulousboutique (hierna”gebruiker”of”u”), en de verkoper fabulousboutique.be.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaande, expliciete en geschreven wijziging. Fabulousboutique.be kan er toe bewogen worden specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de site van Fabulousboutique.be. Wij gaan er vanuit dat u, bij validatie van uw bestelling, de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden aanvaardt.

2.Bestellen

Fabulousboutique is een online winkel in nieuwe kleding, schoeisel en accessoires, welke via Fabulousboutique.be kan bezocht worden.  Fabulousboutique.be beschikt eveneens over een fysieke winkel en bestellingen kunnen online geplaatst en ofwel per post ontvangen worden ofwel in de fysieke winkel opgehaald worden. De online bestelling kan pas worden verwerkt als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen (cf. artikel 5) en de beschrijving van het te koop aangeboden product.

Voor het plaatsen van uw bestelling krijgt u, via de winkelwagen, een overzicht te zien van de totale kosten, inclusief de verzendkosten.

Bij ontvangst van de bestelling, sturen wij u per direct een samenvatting per email als bevestiging.

 Alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.Fabulousboutique.be, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden.  

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Fabulousboutique is gerechtigd bestellingen te weigeren en aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3. Een bestelling opvolgen

We houden u per mail op de hoogte van zodra de status van uw order wijzigt. Elke wijziging in de status van uw order wordt u kenbaar gemaakt zoals bv. het tijdstip waarop het artikel naar u wordt verzonden.

4. Betalen

Het betalen willen wij gemakkelijk, betrouwbaar en veilig aanbieden. Daarvoor hebben wij verschillende betaalsystemen geselecteerd waar u zowel direct online maar ook  offline kunt betalen.

Voor de klanten die niet direct online willen betalen bieden wij de mogelijkheid van vooruitbetaling. Dwz. dat u kunt betalen via een overschrijvingsformulier van uw bank of via telebankieren van uw bank.  Let wel, de bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van uw betaling. Voor klanten die wel online willen betalen bieden wij bancontact/mister cash, paypal, Maestro, Mastercard en Visa als betaalsystemen aan. Klanten die in het bezit zijn van een Mastercard of Visa kaart kunnen met hun creditkaart online betalen bij Fabulousboutique. Multisafepay(Https://multisafepay.com)verwerkt alle betalingen volgens de hoogste eisen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en betrouwbaarheid. Betalingstermijn: In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij muv zon- en feestdagen) na orderdatum door Fabulousboutique.be te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel langer voor u reserveren, mits deze termijn redelijk is. Persoonlijke kortingscodes kunnen enkel door de persoon op wiens naam de code staat gebruikt worden. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Bij geen bericht of betaling zal Fabulousboutique.be de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop. Voor betaling via factuur, moet de betaling binnen de 14 dagen na ontvangst van het artikel gebeurt zijn. Indien er nog een factuur niet betaald is, heeft Fabulousboutique het recht om u de mogelijkheid om te betalen via factuur te weigeren.

5. Prijzen

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar zonder verzendkosten. Die eventuele kosten worden berekend tijdens het bestelproces.

Wij houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

Fabulousboutique.be  kan niet verantwoordelijk gesteld worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, vanwege typ-of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten ontleend worden.

6. Leveren

Fabulousboutique streeft ernaar om alle bestellingen binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling te leveren. Hiertoe zijn wij niet verplicht. Leveringsdatum is die dag wanneer de klant het product in ontvangst neemt.

Bij vertraging langer dan 10 werkdagen, veroorzaakt door (tijdelijk) niet in voorraad, hetzij om andere redenen wordt de klant via email verwittigd. De klant heeft in dat geval het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Fabulousboutique is niet aansprakelijk voor vertragingen, verlies of beschadiging te wijten aan het transportbedrijf. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

Douane en invoerrechten:

Bij bestellingen buiten de EU kan het nodig zijn invoerrechten te betalen. Controleer of bij uw bestelling extra invoerrechten wordt aangerekend, belastingen of andere douane gerelateerde kosten zijn voor rekening van de klant. Invoerrechten, belastingen of andere douanekosten zullen worden verzameld het transportbedrijf bij de levering. 

Leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door de douane in uw land.

Gratis verzending in België en Nederland bij bestellingen vanaf 100€ !!  Een handtekening is vereist bij ontvangst.

Voor spoedzendingen naar Nederland hebben wij Nederland express, deze pakketten worden binnen 1-2 werkdagen geleverd. Dit kost u 15€! Een handtekening is vereist bij ontvangst.

7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de producten gaat pas over op grond van de overeenkomst met Fabulousboutique.be, nadat alle verschuldigde bedrag(en) aan Fabulousboutique.be zijn overgemaakt. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op de klant ten tijde van levering.

8. Annuleren van bestelling

Als u een besteling heeft geplaatst maar uiteindelijk van uw bestelling wilt afzien, kunt u deze kosteloos annuleren binnen de 24u na de validatie. U annuleert door een email te sturen met vermelding”annulatie bestelling xxx”, waarbij xxx het bestelnummer is die u via het bevestigingsemail ontving.

9. Retourneren

Fabulousboutique  doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Indien u niet tevreden bent met de bestelling, dan kunt u de bestelde(of deel van) artikelen retourneren/ruilen. Hiervoor hebben wij een retourformulier. 

U kunt artikelen retourneren door, binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling, een email te sturen naar fabulousevents@telenet.be . De retournering wordt door Fabulousboutique  via email bevestigd.

Retourbeleid;
Al onze artikelen* kunnen worden geruild en/of retour genomen mits u Fabulousboutique.be uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst per e-mail via fabulousboutique@telenet.be  hiervan op de hoogte stelt en indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden;

Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:

Vooraf aanmelden
U dient altijd vooraf kenbaar te maken dat u een artikel wilt retourneren of ruilen. Meld de retour/ruiling via fabulousevents@telenet.be. Binnen 1 werkdag (ma - vrij muv zon- en feestdagen 09.00 - 17.00 uur) zullen wij deze bevestigen met retourinstructies. 

 Kosten voor retourzending zijn voor klant. 

Retourinstructies
Na aanmelding van uw retourwens stuurt u het item op eigen kosten terug met als bijlage het retourformulier. Bij uw retourzending vermeldt u uw bestelnummer, naam en indien betaald dmv overboekingen: bank/girorekeningnummer of IBAN / BIC nummer. Betalingen per creditcard  worden teruggestort op uw gewone rekeningnummer. 

Retourtermijn retourzending
Het artikel dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen (ma t/m vrij muv zon-en feestdagen) afgeleverd te zijn bij Fabulousboutique.be. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd tenzij vooraf anders afgesproken.

Voorwaarden retourzending
Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn en ongedragen, ongebruikt en zonder parfum- en of sigarettenlucht of andere sporen van dragen. Labels dienen in oorspronkelijke staat aangehecht te zijn  Verpakking dient onbeschadigd en in onberispelijke staat te zijn. Artikelen met een gescheurde/beschadigde verpakking die naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden, worden door ons niet retour genomen. Schoeisel kan uiteraard binnenshuis gepast worden, maar kan niet meer retour worden genomen nadat het buitenshuis gedragen is. Houdt er  rekening mee bij het passen van kleding dat er geen overdadige parfum wordt gebruikt, er geen make up op de kleding komt of dat het artikel beschadigd raakt door sieraden. Fabulousboutique behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruik te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

Bevestiging retourontvangst en creditering van het aankoopbedrag
Na ontvangst van uw order zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw product, Fabulousboutique zal zorg dragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na retourontvangst. Restitutie is exclusief in rekening gebrachte verzendkosten**. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden ten alle tijden geweigerd.  

Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

* m.u.v. oorbellen i.v.m. hygiëne
** Verzendkosten van bestellingen die gratis verzonden zijn worden uiteraard niet teruggevorderd

10. Overmacht

In geval van overmacht(ieder geval die niet te wijten is aan Fabulousboutique.be), heeft Fabulousboutique.be het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de verbintenis op te schorten mits schriftelijk mededelen.

11. Aansprakelijkheid

Annulering van uw bestelling

U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen.
Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering. Dit kan per e-mail:
fabulousevents@telenet. be vermeld svp uw bestelnummer of telefonisch: 0032 476 239 826  (Ma - Vrij 09.00 - 17.00 uur, muv zon- en feestdagen).

 Herroepen

De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling van nieuwe artikelen binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. Fabulousboutique crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

Hiertoe dient u binnen1 4 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Fabulousboutique.be. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging.

Uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het artikel teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag (minus de kosten voor verzending) uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst retourzending door Fabulousboutique.be plaats.

Alle aansprakelijkheid omtrent de artikelen val t onder verantwoordelijkheid van de fabrikant.

De klant dient onmiddellijk na ontvangst van de bestelling de goederen op gebreken te controleren en die onmiddellijk schriftelijk te melden aan Fabulousboutique.be

De inhoud van Fabulousboutique.be wordt met zorgvuldigheid samengesteld.Fabulousboutique.be kan weliswaar niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist of onvolledige is.Fabulousboutique.be kan daardoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Fabulousboutique.be heeft m.b.t. de toegang tot de site, het hele bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Fabulousboutique.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.

Fabulousboutique.be waarborgt dat de elementen, diensten en functies die ter beschikking van de gebruiker gesteld worden, indien ze gebruikt worden conform de gegeven aanwijzingen, conform zijn aan de algemene voorwaarden en dat de software en alle elementen die door Fabulousboutique.be   verzonden zijn door een internetserver en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de site.)

12. Klachten

Fabulousboutique is verbindt zich ertoe om binnen de 30 dagen uw klacht te hebben behandeld. De klant kan deze schriftelijk op sturen naar Fabulous Boutique, Bekaertsdreef 22, 8760 Meulebeke

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen ma-vr, muv zon- en feestdagen tussen 09.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail te sturen aan  fabulousevents@telenet.be vermeld svp het bestelnummer.


Service staat hoog in ons vaandel, mocht er iets niet in orde zijn of het product voldoet niet anderszins (uiteraard binnen een redelijke termijn na uw aankoop), neemt u dan svp altijd contact met ons op! We zullen ons uiterste best doen om de voor u best mogelijke oplossing aan te reiken!

Kwaliteit van artikelen:
Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage, een knoop of rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen (ma-vrij, muv zon-en feestdagen) tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen aan fabulousevents@telenet.be

13. Geschillencommissie

Alle gerechtelijke geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd bij de bevoegde rechter in Kortrijk, België

14. Privacy policy

Fabulousboutique heeft als enige toegang tot de door u verstrekte informatie en zal de informatie enkel gebruiken in door Fabulousboutique gerelateerde activiteiten. Onder geen enkel beding worden uw persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven, dit conform de Europese teksten en Belgische wetten(de wet van 8 december 1992)

 

 

 


Herroepingsrecht

Volgens de Belgische wetgeving heb je 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering het recht om jouw aankoop terug te sturen zonder betaling van boete en zonder opgave van reden. Je dient dit wel binnen die termijn te melden aan Fabulousboutique door een e-mail te sturen naar fabulousevents@telenet.be, Je verzendt het pakket ,met ingevoegd, het retourformulier. 

Het artikel dient onbeschadigd, ongebruikt, in de originele verpakking en op eigen kosten en risico teruggestuurd te worden naar Fabulous Boutique, Bekaertsdreef 22, 8760 Meulebeke, België. Zorg voor voldoende frankering van het pakket en voeg een briefje toe met vermelding van je naam, adres, bankrekeningnummer en het ordernummer. Verzendkosten, door u of door ons gemaakt, worden niet terugbetaald. U ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendkosten.

Na ontvangst van je pakket stort Fabulousboutique de som van aankoop zo snel mogelijk terug. Wettelijk moet dit binnen de 30 kalenderdagen gebeuren. 


Privacy & Cookie Policy

Privacy beleid

Wanneer je deze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor diverse doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Fabulousboutique.be respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het is uiteraard uitgesloten dat wij jouw vertrouwelijke gegevens aan derden verstrekken t.b.v. commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om je een goede en correcte service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je je bij ons inschrijft, worden je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar je om hebt gevraagd, dus wanneer je een bestelling bij ons doet of wanneer je je gegevens aanpast.

Fabulousboutique.be verwerkt drie soorten gegevens: identiteits-, betaal- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens die je invult tijdens het bestel- of registratieproces:

 • Titel
 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

  De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij je te bezorgen. Je e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met je pakket. Het e-mailadres dat je hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

  Wanneer je je registreert op onze site via 'winkelwagen', kun je aangeven of je onze digitale nieuwsbrief met alle aanbiedingen wilt ontvangen. Verder kun je je ook  een reply e-mail te sturen met hierin het verzoek je af te melden. Je overige gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen we niet verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

   

  Betalingsgegevens

  Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen je betaalwijze. Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen.

  Verkeersgegevens

  Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.

  Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

  * Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen. ** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van je surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

  Doelen en gegevensverwerking

  Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en)  je gegevens verzamelt. Fabulousboutique .be heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens:

  Identiteitsgegevens verwerkt Fabulousboutique.be voor administratieve doeleinden, zoals:

 • het verwerken van je bestelling (administratief)
 • de bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres (administratief)

  Betalingsgegevens verwerkt Fabulousboutique.be voor administratieve doeleinden, namelijk:

 • de betaling van je bestelling

  Verkeersgegevens verwerkt Fabulousboutique.be voor communicatieve doeleinden, zoals:

 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site
 • Doorlinken via onze website
 • De website van Fabulousboutique.be kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Fabulousboutique.be vallen. Fabulousboutique.be is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Fabulousboutique.be met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

  Beveiligde pagina's

  De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat.

  Herkomst van gegevens

  De gegevens die verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die je zelf verstrekt via www.Fabulousboutique.be (e-mail) of telefonisch.

  Verstrekking van gegevens

  Fabulousboutique.be verstrekt je gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken:

 • Ogone: voor betalingen middels Creditcard/MisterCash/Bancontact

  Hiernaast verstrekt Fabulousboutique.be je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in dit privacy statement omschreven doelen gebruikt.

  Rechten van bezoekers en onze klanten

  Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot Fabulousboutique.be te richten met het verzoek om je mede te delen of onze organisatie je gegevens verwerkt. Fabulousboutique.be zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

  Je hebt tevens het recht, door middel van een tot Fabulousboutique.be gericht verzoek, om je betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

  Wanneer je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kun je ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief of op de site van Fabulousboutique.be.

  Geheimhouding

  De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

  Beveiliging

  Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Fabulousboutique.be verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Ook kan je e-mailadres niet achterhaald worden op de pagina Gastenboek, deze pagina is beveiligd tegen zogenaamde spybots.

  Tot slot

  Mocht je na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

  Fabulousboutique.be kan tussentijds dit privacy statement aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Over - sluiten